Základní pojmy umění Čchi-kung | taiji taichi kungfu

Základní pojmy umění Čchi-kung

Zveřejněno
|

home-cesta-lesem-1Než začnete cvičit čchi-kung, je vhodné seznámit se se základními pojmy na kterých je založeno. Setkáte se s termíny jako je pět elementů, čchi, jin a jang, wu čchi, meridiány a energetické body.

Pět elementů. V tradiční čínské medicíně jsou mysl, smysly, vnitřní orgány, tkáně a meridiány vzájemně propojeny. Všechny stránky života jsou založeny na pěti prvcích: dřevu, ohni, zemi, kovu a vodě. Každý prvek řídí orgány a tělesné funkce a je přiřazen vůni, barvě, emocím, chuti a dalším aspektům. Například člověk s poškozenou slezinou je nervózní a vyhledává sladká jídla, člověk konzumující příliš alkoholu a trpící poškozením jater je neustále podrážděný a má slabý zrak, starým lidem s nemocnými ledvinami je častěji zima a mohou je bolet kosti. Staří Číňané znali základní sílu pěti prvků a žili v souladu s nimi.

Čchi. Čchi je jednoduchý pojem k pochopení, je-li na něj pohlíženo jako na druh elektromagnetické síly. Elektrický náboj, o který tu jde, je velmi slabý, jako když se dva lidé dotknou a přeskočí mezi nimi jiskra statické elektřiny. Stejným způsobem, jakým elektřina umožňuje rádiu vydávat zvuk, televizi obraz a žárovce světlo, umožňuje čchi člověku hýbat se, vidět a mluvit. Všechno co člověk dělá, je důsledkem čchi. Čím více čchi máme, tím aktivnější a tvořivější můžeme být, a tím více můžeme dosáhnout. Celý svět je vzájemně propojen čchi – každá bytost, člověk a rostlina je částí sítě života, jejíž vlákna tvoří čchi.

Jin a jang. Pojmy jin a jang obecně představují vzájemné působení protikladů kdekoli ve vesmíru. Rovnováha jin a jang čchi v těle je základem působení energie a klíčem k dobrému zdraví ve všech směrech, nejen ke zdraví fyzickému.

cina08-0284Wu čchi. Jakmile jsou jin a jang v rovnováze, je snazší dosáhnout wu čchi. Je to duchovní rozměr, ve kterém si uvědomíte, že jste nejen propojeni se světem, ale že svět je ve vás, stejně jako vy v něm. Wu čchi lze dosáhnout každodenními činnostmi, nejen díky čchi-kungu. Když nastane, projevuje se u každého jinak, ale ve všech případech prožíváte silný jednotící prvek.
V našich kurzech se naučíte sladit svůj vnitřní svět – vědomí a emoce, tělo a mysl. Poté, kdy je člověk vyrovnaný uvnitř, může dosáhnout harmonie ve vztahu k ostatním a okolnímu světu.

Meridiány a energetické body. Meridiány procházejí celým tělem a spojují všechny jeho části. Je jich dvanáct a jsou pojmenovány podle vnitřních orgánů, se kterými souvisejí. Vnitřní orgány jsou jako zásobárny tělesné energie a meridiány jako řeky, která z nich vytékají. Dvanáct meridiánů prochází tělem do prstů na nohou, temene hlavy a konců prstů na rukou. Meridiány přenášejí energii do a z energetických bodů, tří tan tienů.

Přidat komentář